Historie

Een stukje Ganzegatse historie

Carnaval in het mooie Ganzegat gaat tientallen jaren terug in de tijd.

Het was Prins Kees d’n Uurste, die als eerste Prins van Ganzegat in 1958 ten tonele kwam. Hierna nam Jan van Gameren drie jaar de scepter over Prins Hannes d’n Uurste, Prins Hannes d’n Twidde, en Prins Hannes d’n Derde.

Er volgden nog tientallen Prinsen totdat, op 15 maart 1984,  de officiële oprichting van Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat plaatsvond. Bij de oprichting waren 27 leden betrokken. Hier werd ook notarieel opgetekend dat het doel van Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat als volgt luidt:

“De stichting heeft ten doel het organiseren, stimuleren, en financieren van de activiteiten in Aarle-Rixtel, in het bijzonder gericht op de carnavalsviering en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn”.

Dit wordt recentelijk vertaald naar het organiseren van een laagdrempelig feest voor iedereen, dat de saamhorigheid onder inwoners van Aarle-Rixtel versterkt.

 

Kleuren

De kleuren van Ganzegat zijn rood en blauw. Dit zijn van oudsher de kleuren van de toenmalige gemeente Aarle-Rixtel. De Ganzegatse vlag is gebaseerd op de gemeentevlag, zoals deze in 1973 is vastgesteld.


De gemeentvlag van Aarle-Rixtel

 

Gekleed gevolg

Ieder jaar is de Prins van Ganzegat de kartrekker van carnval in Ganzegat. Ook wel de man met de scepter, de grootste cape, en de meeste veren. Hierbij wordt hij direct bijgestaan door:

  • De adjudant: dit is meestal de Prins van het vorige seizoen. Hij draagt een steek met veren en een korte cape.
  • De ceremoniemeester: hij borgt dat de activiteiten soepel en volgens planning verlopen. Hij is te herkennen aan de pluim op zijn hoed.
  • De leiders: dit zijn de leider van de Raad van 11 en de leider van de Hoge Raad. Zij zorgen dat het voltallige gekleed gevolg in het gareel blijft, en dat het gevolg op tijd bij de plaats van bestemming is. Zij dragen ook veren in hun steek.