Sluit mij

Spelregels

Ons doel is om er een fantastisch feest van te maken voor iedereen. Als organisatie doen we er alles aan om dit mogelijk te maken. Voor het betreden van het evenement dient eenieder kennis te hebben genomen van onderstaande spelregels.

Legitimatie is verplicht!

Trax11 is een feest voor jeugd van de middelbare school. Legitimatie geldt voor alle bezoekers van Trax11 op zaterdag 10, zondag 11, maandag 12 en dinsdag 13 februari 2018. Trax11 is uitsluitend bedoeld voor bezoekers van 12+ tot 18 jaar oud én die leerling zijn op een middelbare school. Legitimeren  kan door middel van paspoort of ID-kaart én geldige schoolpas. Indien je bij je ouders in het paspoort vermeld staat, dan volstaat een kopie van dit paspoort ook. Toezichthouders hebben het recht om ook tijdens het feest naar legitimatie te vragen. Tevens is het van belang dat wij de ouders en het thuisfront kunnen inlichten in geval van ziekte of calamiteiten.

Toezicht: Gedurende de hele avond is er toezicht aan de deur en in de zaal. Aanwijzingen van hen dienen ten aller tijden opgevolgd te worden. Toezichthouders zijn gerechtigd bezoekers te weigeren of verwijderen als zij het regelement niet naleven. Kosten van het kaartje worden in deze situaties niet  vergoed.

Roken: Trax11 is een  rookvrij feest.  Het is niet toegestaan te roken gedurende de 4 avonden tijdens Trax11. Er kan ook niet buiten worden gerookt tijdens het evenement.Alcohol: Trax11 is een alcoholvrij feest. Het is niet toegestaan alcohol te bezitten en te drinken gedurende de 4 avonden tijdens Trax11.

Entree: Trax11 start om 20.00 uur en zal duren tot 01:00 uur. Het is mogelijk om tot  21:30 uur naar binnen te gaan. Na 21:30 uur is geen entree meer mogelijk, ook al ben je in het bezit van een kaartje. Kosten van het kaartje kunnen in deze dan ook niet worden vergoed.

Eerder weg: Je kunt te allen tijde het evenement vroegtijdig verlaten. Eenmaal buiten is dan ook buiten. Tijdens het feest even naar buiten is niet mogelijk. Er is een rustige ruimte aanwezig waar je even lekker kunt "chillen" als dit nodig is.

Niet toegestane voorwerpen: Wapens, rookwaren en drugs, alcoholische dranken, bussen en flessen met deodorant of andere vloeistoffen, confetti,  zelf mee gebracht eten en drinken zijn niet toegestaan. Bij het vinden van bepaalde niet toegestane voorwerpen, worden deze in beslag genomen en overgedragen aan de politie. Bezit van niet toegestane voorwerpen tijdens het feest leidt direct tot verwijdering. Voorwerpen die verder legaal zijn volgens de wetgeving (zoals deodorant) kun je na afloop van het evenement ophalen. Mocht je je persoonlijke eigendommen na afloop niet meer terugvinden, dan is de organisatie hiervoor niet aansprakelijk.

Fouilleren: Bij binnenkomst van het evenement bestaat de kans dat je tas en/of kleren wordt gecontroleerd, tevens is het mogelijk dat je gefouilleerd/gevisiteerd wordt. Je heb  het recht beide te weigeren. Bij weigering word je niet toegelaten tot het evenement.

Ruzie: Trax11 is een feest,  ruzie past daar niet bij. Het uitlokken en/of uitvoeren van ruzies is verboden. Als de toezichthouders het redelijkerwijs nodig achten ter handhaving van de rust en orde tijdens het feest op te treden, dan is deze gerechtigd de bezoekers te verwijderen.Vernieling en baldadigheid: MFC de Dreef stelt de ruimte beschikbaar aan de organisatie van Trax11 om dit feest te organiseren. Mochten er vernielingen en baldadigheid plaats vinden dan zullen onze toezichthouders gepaste maatregelen nemen. Eventuele kosten worden op de veroorzaker verhaald.

Garderobe: Het gebruik van de garderobe is verplicht en is inbegrepen in de kosten van de ticketprijs. Bij het verliezen van je garderobekaartje dient er gewacht te worden tot het einde van het evenement. Als het goed is, is jouw  jas nu overgebleven. De organisatie is niet verantwoordelijk bij het niet terug vinden van je jas/spullen.

Eigen risico: Bij het verliezen van persoonlijke bezittingen op het evenemententerrein, en daarbuiten,  is de organisatie niet aansprakelijk. Het betreden van Trax11 geschiedt geheel op eigen verantwoording en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ondervonden wordt voor, tijdens of na dit evenement.

Kledingvoorschrift: Trax11 is een carnavalsfeest. Het is niet toegestaan petjes, mutsen, voetbalshirts, trainingspakken/broeken en joggingbroeken te dragen als deze niet carnavalesk zijn. Daarnaast is het verboden kleding te dragen met discriminerende, beledigende of aanstootgevende teksten of afbeeldingen. Toezichthouders zijn gerechtigd bezoekers te weigeren op basis van het kledingvoorschrift voor dit carnavalsfeest.

Foto: Tijdens het feest kunnen er mogelijk foto’s en video’s van jou en/of anderen worden gemaakt. Het gemaakte beeldmateriaal wordt enkel geplaatst op onze website en mogelijk gebruikt voor social media doeleinden.

Buiten de zaal: In de directe omgeving van het terrein wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het betreden en verlaten van het terrein geen overlast.

Licht- en geluidseffecten: Tijdens het evenement  heb je op elke plaats te maken met licht- en geluidseffecten. Mogelijk wordt er een stroboscoop, laser of een andere manier van verlichting gebruikt. Indien je gevoelig bent voor epilepsie, is de organisatie niet aansprakelijk.

© 2019 Copyright Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat   |  website: Cox IT Producties   |  Contact   |  vind ons ook op   |   Inloggen